24 Μαΐου, 2016

Κλινικές μελέτες

Η λειτουργία των απολυμαντικών χειρός (ευρωπαϊκά πρότυπα 1500) όπως περιγράφεται στις οδηγίες του WIP δεν διαταράσσεται * λόγω της προστατευτικής επίδρασης του δέρματος του Gloves In A Bottle **
*   Intertek, Gloves In A Bottle, Cosmetic Product Safety Assessment. Report: LECTA000 87304
** Intertek, Gloves In A Bottle, Cosmetic Product Safety Assessment. Report: LECTA000 87304, Gloves In A Bottle, ITA REPORT NUMBER:-LECH000: ITA 20360: m.b.t.. de WIP-richtlijnen.
Intertek logo